அக்ரி 82

Home/Farm Maintenance/Insecticide/அக்ரி 82

அக்ரி 82

3153,850

Units Sold: 0

அக்ரி 82

Description

அக்ரி 82 மிகவும் செறிவுள்ள இரும்பு தாதற்ற துணை மருந்துப் பொருள் ஸ்பிரேயாகும். இது 82% செயல்திறமுள்ள மூலப்பொருட்களைக் கொண்டிருக்கிறது. ஒரு அருமையான, ஸ்பிரடர், ஆக்டிவேட்டர் மற்றும் வெட்டர் ஆகும்.

அக்ரி 82 பூச்சிக்கொல்லிப் பரவலை மேம்படுத்துவதன் மூலம் பயிர் விளைச்சலை அதிகப்படுத்துகிறது. இது தெளிக்கும் திரவத்தை தாவரத்தின் மேற்பரப்பில் ஈரத்தன்மைக்காக உறுதி செய்து தெளிக்கப்படும் படிவுகளின் சீரான பரவலை அனுமதிக்கிறது.

இது நீர்ப்பாசனத்திற்கு உதவிகரமான ஒரு கருவியாகும். இது மண்ணில் நீர் கிரகிப்பதை மேம்படுத்துகிறது. இது பவுடர்கள், பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் அனேக திரவ உரங்களை ஒரே சீராக கலக்க உதவுகிறது.

இது முற்றிலும் பைட்டோ நச்சு அல்லாதது என்பதால், பாதுகாப்பானது மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தது. பூஞ்சைக் கொல்லிகள், களைக்கொல்லிகள், பூச்சிக்கொல்லிகள், ஃபோலியர் உரங்கள், தாவர ஊட்டச்சத்துகள் மற்றும் டிஃபோலியேட்டர்களுடன் பயன்படுத்தலாம்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அக்ரி 82”
No ratings have been submitted for this product yet.

Excel Agro Products, Coimbatore.

Contact: 094422 18311