மானிய விலையில் கருவிகள், இயந்திரங்கள் பெற விருப்பமுள்ள விவசாயிகள் உடனே வேளாண்மை பொறியியல் துறையில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

இந்த திட்டம் வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையால் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தில் 8 குதிரை திறன் முதல் 70 குதிரைத் திறன் வரை சக்தி கொண்ட டிராக்டர்கள், பவர் டில்லர், நெல் நடவு இயந்திரம், வைக்கோல் கட்டும் கருவி, சுழல் கலப்பை, விசை களையெடுப்பான், விதைக்கும் கருவி, வரப்பு அமைக்கும் கருவி, தட்டு வெட்டும் கருவி, டிராக்டரில் இயங்கும் தெளிப்பான் முதலான வேளாண் எந்திரங்களும், கருவிகளும் வாங்கி கொள்ள விவசாயிகளுக்கு மானிய உதவி வழங்கப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தில் சிறு, குறு ஆதி திராவிட, பழங்குடியின மற்றும் பெண் விவசாயிகளுக்கு 50 சதவீதம் வரையும், இதர விவசாயிகளுக்கு 40 சதவீதம் வரையுமான தொகை அல்லது அரசால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட அதிகபட்ச மானிய தொகை இவற்றில் எது குறைவோ அந்த தொகை மானியமாக வழங்கப்படுகிறது.

 

பல்வேறு இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகளுக்கான மானிய விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

வரிசை எண் கருவிகள் பெயர் சிறு குறு விவசாயிகள், பெண் விவசாயிகள், பழங்குடியின விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் அதிகபட்ச மானியம் (ரூபாய் மதிப்பில்) இதர விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் அதிகபட்ச மானியம் (ரூபாய் மதிப்பில்)
1. டிராக்டர் (8 முதல் ஹெச்.பி மற்றும் 15 முதல் 20 ஹெச்.பி) 1 லட்சம் 75,000
2. டிராக்டர் (20 முதல் 40 ஹெச்.பி மற்றும் 40 முதல் 70 ஹெச்.பி வரை 1.25 லட்சம் 1 லட்சம்
3. பவர் டில்லர் (8 ஹெச்.பி-க்கு கீழ்) 50,000 40,000
4. பவர் டில்லர் (8 ஹெச்.பி-க்கு மேல்) 75,000 60,000
5. நெல் நாற்று நடவு செய்யும் கருவி (4 வரிசை) 94,000 75,000
6. நெல் நாற்று நடவு செய்யும் கருவி (4 வரிசைக்கு மேல்) 2 லட்சம் 2 லட்சம்
7. சுழற்கலப்பை (ரோட்டோவேட்டர்) 63,000 50,000
8. விதை விதைக்கும் கருவி, உரமிடும் உழவில்லா விதைப்புக் கருவி, உரத்துடன் விதை விதைக்கும் கருவி 44,000 35,000
9. டிராக்டரால் இயங்கக்கூடிய வரப்பு அமைக்கும் கருவி 63,000 50,000
10. டிராக்டரால் இயங்கும் வைக்கோல் கட்டும் கருவி 63,000 50,000
11. புதர் அகற்றும் கருவி (பிரஸ் கட்டர்) 25,000 20,000
12. நெற்பயிரில் களையெடுக்கும் கருவியினை உள்ளடக்கிய விசை களையெடுக்கும் கருவி 19,000 15,000
13. தட்டை வெட்டும் கருவி (3 ஹெச்.பிக்கும் குறைவான இயந்திரம் / மின்மோட்டாரினால் இயங்க கூடியது மற்றும் 20 ஹெச்.பிக்கும் குறைவான டிராக்டர் மற்றும் பவர் டிரில்லரால் இயங்கும்) 20,000 16,000
14. தட்டை வெட்டும் கருவி (3 ஹெச்.பிக்கும் மேல் 5 ஹெச்.பிக்கும் குறைவான டிராக்டர் மற்றும் பவர் டிரில்லரால் இயங்கும்) 25,000 20,000
15. விசைத் தெளிப்பான் (பவர் ஸ்பிரேயர், பேட்டரி ஸ்பிரேயர்) 10,000 8,000
16. டிராக்டரால் இயங்கக்கூடிய பூம் விசைத் தெளிப்பான்கள் 63,000 50,000

குறிப்பு: கருவிகளின் விலைக்கேற்ப மானியத்தொகை வேறுபடும். மேற்கண்டவற்றில் அதிகபட்சமான விலை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 5 ஏக்கருக்குள் நிலம் வைத்திருப்பவர்கள் சிறு குறு விவசாயிகள். அதற்குமேல் நிலம் வைத்திருப்பவர்கள் இதர விவசாயிகள்.


Reference:

  • tamil.asianetnews.com
  • Vivasayam.org